A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản Sách Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kon Rẫy (1954 - 2020).

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Sau 04 năm (từ năm 2019 - 2022) huyện Kon Rẫy tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, viết đề cương, biên soạn, cuốn Sách Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kon Rẫy (1954 - 2020)” đến nay đã hoàn thành và xuất bản Sách với số lượng 211 cuốn

Sách Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kon Rẫy (1954 - 2020).    

 Cuốn Sách lịch sử do Huyện ủy Kon Rẫy chỉ đạo nội dung, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức thực hiện, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in ấn, dày 268 trang chữ, 31 trang ảnh, kích thước 14,5 x 20,5cm, gồm Lời giới thiệu, 4 chương, kết luận, các phụ lục và tài liệu tham khảo. Chương I: Kon Rẫy - Vùng đất, con người và truyền thống đấu tranh yêu nước của các dân tộc trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chương II: Sự ra đời của lực lượng vũ trang nhân dân huyện và phong trào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Chương III: Lực lượng vũ trang nhân dân huyện trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 1991). Chương IV: Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển (1991 - 2020). Phần kết luận: Khái quát lại quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kon Rẫy, rút ra 5 bài học có tính quy luật trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương, tỉnh Kon Tum và đất nước trong tình hình mới. Phụ lục là danh sách lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quân sự huyện Kon Rẫy qua các thời kỳ; danh sách các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, danh sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng, danh sách Liệt sĩ xã Đăk Ruồng, xã Đăk Ui, xã Ngọc Réo, xã Đăk Kôi; tài liệu tham khảo.

Đây là công trình lịch sử ghi lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kon Rẫy qua các thời kỳ cách mạng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuốn sách được nghiên cứu, biên soạn nghiêm túc và công phu, tái hiện khái quát, chọn lọc và tương đối đầy đủ chặng đường lịch sử 66 năm đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất tự hào về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân huyện. Đặc biệt là chiến thắng vang dội đồn Kon Braih, ngày 28/01/1954 tạo dấu ấn lịch sử và được lấy là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kon Rẫy.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật