A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả nguồn vốn cho vay từ các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, Ngân hàng chính sách huyện Kon Rẫy đã đẩy nhanh các chương trình cho vay đến người nghèo, các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển KT - XH, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Chương trình cho vay

Theo đó, Ngân hàng chính sách huyện Kon Rẫy cho 272 hộ vay trên 17 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo việc làm cho 196 lao động, 7 đối tượng chính sách được vay vốn làm nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và 4 học sinh, sinh viên được trang bị máy tính phục vụ cho việc học tập trực tuyến. Ngoài ra, còn hỗ trợ lãi suất cho các chương trình tín dụng có lãi suất trên 6% là 4.645 món vay, với số tiền 1,394 tỷ đồng.

             Thông qua nguồn vốn của Chính phủ đã tạo điều kiền cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Rẫy đầu tư làm ăn, ổn định chỗ ở, tạo việc làm, nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh cũng như trình độ quản lý vốn để thoát nghèo bền vững./.


Tác giả: Lâm Hiền – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật