A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban với thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 28/6, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban với thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh Giao ban với thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng 6 tháng đầu năm

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có các đồng chí Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Công an, Ban chi huy Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Ban pháp chế HĐND huyện; Thanh tra huyện; Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường , Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Hạt Kiểm lâm huyện.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lãnh đạo đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên không gian mạng.

Đồng thời, đã hoàn thành nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 đảm bảo tiến độ yêu cầu; lãnh đạo rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 304 đảng viên mới, đạt 30,4% so với chỉ tiêu năm 2022, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 30.486 đồng chí; ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 343 đảng viên và 262 tổ chức đảng, giám sát 232 đảng viên và 67 tổ chức đảng.

Đối với công tác dân vận, đã ban hành và lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh; sơ kết 1 năm triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra công tác mua sắm vật tư, thiết bị y tế, kit xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thành lập Đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo xác minh, điều tra và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á. Đồng thời, Ban hành và lãnh đạo thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh “cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới”; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Kon Tum và cấp xã, đảm bảo tuyệt đối an toàn; triển khai các đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, xử lý các hoạt động "tín dụng đen", đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kịp thời lãnh đạo xét xử các vụ án, vụ việc; điều tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị trong thời gian tới, các đảng bộ và đảng viên cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong 6 tháng cuối năm trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy cần đẩy mạnh việc khắc phục, có như vậy mới khắc phục những hạn chế trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa"" đồng thời đẩy mạnh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các đảng bộ cần đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đầy đủ theo kế hoạch kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng mà kế hoạch đầu năm đã đề ra; thực hiện nghiêm túc đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy mình, nhất là phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với xây dựng Đảng, không độc đoán chuyên quyền, không làm sai quy chế làm việc của cấp ủy mình; phải đặt lợi ích tập thể của nhân dân, lợi ích của Đảng bộ tỉnh, huyện lên trên hết, không đặt lợi ích cá nhân trong lãnh đạo, điều hành; trong nguyên tắc tập trung dân chủ nếu duy trì đúng nơi, đúng lúc thì đoàn kết nội bộ sẽ vững mạnh; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nguyên tắc đấu tranh tự phê và phê bình trong chi bộ trở lên, không thực hiện phê bình sau lưng; cố gắng ngày càng nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân đảng viên đối với nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật