A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban thường kỳ tháng 5

Sáng ngày 29/5, UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024. Chủ trì cuộc họp đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh Giao ban thường kỳ

Dự họp gồm có các đồng chí ủy viên UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn.

Trong tháng 5 năm 2024, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định và đạt được nhiều kết quả: chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện các chỉ tiêu trồng rừng, cây ăn quả, cây mắc ca; tập trung ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ trồng cây ăn quả nhằm đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục và khẩn trương triển khai thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp trong hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống hạn hán; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công trình, dự án. Toàn huyện có 14 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, hầu hết các sản phẩm đã liên kết sản xuất và tiêu thụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời đăng ký danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2024 trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Trong tháng, đã tiếp nhận 39 hồ sơ (hồ sơ đăng ký thế chấp bằng QSD đất 23 hồ sơ; hồ sơ đăng ký xóa thế chấp 16 hồ sơ); trả kết quả cuối cùng 39 hồ sơ. Chủ động nắm bắt tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Triển khai tháng cao điểm về phòng ngừa, diệt trừ cây Mai dương và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát thị trường, được tăng cường, giá cả hàng hóa tương đối ổn định, không có hiện tượng khan hiếm hàng hoá và sốt giá. Trong tháng, đã kiểm tra 20 cơ sở, phát hiện 04 cơ sở vi phạm.

Trong tháng, thu ngân sách nhà nước tại địa bàn 12.394 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm 46.949 triệu đồng đạt 56% dự toán. Chi ngân sách địa phương 26.864 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm 139.475 triệu đồng, đạt 36,1% dự toán.

Công tác giáo dục, y tế, văn hoá được chỉ đạo thực hiện. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Các chính sách xã hội đối với gia đình chính sách, người có công được quan tâm đúng mức. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong nhiệm vụ tháng 6, UBND huyện tập trung một số nhiệm vụ quan trọng sau: Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2024; tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6; chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành triển khai các Dự án cải tạo vườn tạp, hỗ trợ phát triển sản xuất, trồng rừng, cây phân tán và trồng các loại cây chủ lực của huyện. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn nhất là mùa khô hiện nay. Tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, rà soát, xác định và xử lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét đột xuất và thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Chú trọng phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng, điều kiện của từng địa phương.  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Khẩn trương thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024. Tổ chức kiểm tra và hướng dẫn các địa phương về thực hiện Chương trình nông thôn mới và chương trình sản phẩm OCOP.

Kiểm tra, theo dõi tình hình trực và bảo quản cơ sở vật chất trong dịp hè; chỉ đạo và triển khai công tác tuyển sinh năm học 2024-2025. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y; tiếp tục đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; duy trì công tác tiếp công dân tại trụ sở. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng tài sản công.


Tác giả: Thành Trung ( Trung tâm VH - TT - DL & TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật