A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban khối Đảng và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Sáng 4/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị giao ban

Dự tại điểm cầu Huyện Kon Rẫy có đồng chí Nguyễn Quang Thạch, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện; Đảng ủy Công an, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự huyện; Bí thư chi bộ Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Báo cáo nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện những văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luân chuyển cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh...

Bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến các vụ án trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng đã khởi tố nhưng tạm đình chỉ điều tra; các trường hợp vi phạm qua thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tăng cường giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; theo dõi, chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, vi phạm các quy định về quản lý đất đai…

Tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2022 đã kết nạp 627 đảng viên mới, đạt 62,7% kế hoạch năm 2022, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 30.725 đồng chí. Có 612/756 thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên, chiếm 80,95%, đạt 95,24% kế hoạch đề ra; 345/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 45,63%, đạt 101,41% kế hoạch.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đề nghị, trong thời gian 3 tháng còn lại của năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; triển khai và thực hiện tốt Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh lần thứ II. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, luân chuyển cán bộ theo đúng Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị "về luân chuyển cán bộ".  Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong công tác chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; nâng cao chất lượng công tác dự báo, thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội ngay từ cơ sở…


Tác giả: Y Nhàn-Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật