A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thi hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại huyện Kon Rẫy

Chiều 13/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh giám sát việc thi hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) giai đoạn 2016-2021 tại huyện Kon Rẫy.

Giai đoạn 2016-2021, huyện Kon Rẫy đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP; đưa các nội dung thực hiện THTK, CLP vào việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc THTK, CLP vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tập thể các cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Kon Rẫy trong công tác THTK, CLP giai đoạn 2016-2021.

Huyện Kon Rẫy thực hiện các chỉ tiêu THTK, CLP gắn với các hoạt động quản lý nhà nước. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện thực hiện cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính để chủ động sử dụng kinh phí, biên chế, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Các biện pháp tiết kiệm từ khâu thẩm định dự toán, tổ chức đấu thầu, quyết toán công trình được thực hiện đã góp phần nâng cao kỷ luật tài chính trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư của nhà nước. Công tác kiểm soát thanh, quyết toán vốn đầu tư được tăng cường và cải tiến phương thức, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý cho chủ đầu tư. Việc quản lý, sử dụng đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, UBND huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi và áp dụng các giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối ngân sách. Nhờ đó, huyện đã tiết kiệm 10% trong chi thường xuyên; cắt 100% việc tổ chức lễ khởi công, động thổ, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản. Việc sắp xếp tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được huyện sắp xếp theo quy định và đã rà soát, thực hiện tinh giản biên chế 53 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng nghỉ việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình THTK, CLP theo đúng các quy định của pháp luật. Kết quả, huyện tiến hành 24 cuộc thanh tra có liên quan đến THTK, CLP. Qua thanh tra cho thấy, huyện đã thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế; phân bổ dự toán đúng thời gian, đảm bảo tính chất nguồn vốn; các đơn vị thụ hưởng từ ngân sách huyện thực hiện thu, chi tài chính đúng quy định, không xảy ra hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị của huyện Kon Rẫy vẫn còn thiếu quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện THTK, CLP; chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, báo cáo chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu nên việc tổng hợp báo cáo chung tình hình THTK, CLP của huyện còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Kon Rẫy trong công tác THTK, CLP giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, huyện Kon Rẫy cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tiếp tục chỉ đạo, quán triệt việc THTK, CLP trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra. Tập trung khắc phục những nội dung chưa làm tốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành công tác THTK, CLP ngày càng hiệu quả hơn, góp phần quản lý tốt các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đề nghị, đề xuất của huyện Kon Rẫy về vấn đề THTK, CLP được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp và sẽ trình lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét trong thời gian tới đảm bảo tính khoa học và thực tiễn để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước được tốt hơn.


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật