A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra việc triển khai thực các nghị quyết về công tác giáo dục tại Chi bộ Trường PTDT Nội trú Kon Rẫy.

Sáng ngày 09/11/2021, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ do đồng chí Đinh Văn Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết về công tác giáo dục tại Chi bộ Trường PTDT Nội trú Kon Rẫy.

Quang cảnh buổi làm việc tại Chi bộ Trường PTDT Nội trú Kon Rẫy.

Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Trần Đạo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú Kon Rẫy; đại diện chi uỷ, Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn của trường. Chi bộ Trường có 19 đảng viên (trong đó: 18 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị); với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 42 người (trong đó: Nữ: 29 người; Dân tộc thiểu số: 10 người; Nữ dân tộc thiểu số: 09 người); tổng số học sinh toàn trường tính đến thời điểm hiện nay là 308 học sinh. Trong những năm qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của cấp ủy huyện; cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại đơn vị luôn giữ vững được lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường học gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; việc tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền các văn bản của cấp trên và cụ thể hóa triển khai các văn bản được Chi bộ quan tâm chỉ đạo kịp thời như: (1) Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình số 74-CTr/HU, ngày 10/4/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; (2) Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 42-CTr/HU, ngày 05/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; (3) Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XVI “về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 25-CTr/HU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06/5/2021 của Tỉnh ủy. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra kỷ cương trong nhà trường, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; chỉ đạo giáo viên ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà; khuyến khích các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học gắn liền với di sản văn hóa, với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện có ở địa phương; đồng thời khuyến khích sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở địa phương; tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia cuộc thi sáng tạo về khoa học kỹ thuật và các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổ chức gắn liền với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh hợp vệ sinh, khoa học, ăn 03 bữa/ngày theo số tiền học bổng được nhà nước cấp; tổ chức, hướng dẫn cho học sinh trồng rau xanh tại trường để cải thiện bữa ăn hằng ngày; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, nhất là vào dịp các ngày lễ như: chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11); ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3); ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12)...

Qua việc việc triển khai thực hiện đến nay công tác quản lý, giáo dục học sinh tại trường đã từng bước được đổi mới, chất lượng các giờ học ngày càng được nâng cao, thể hiện được tinh thần đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy của giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chất lượng học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 90%, học sinh sau khi tốt nghiệp THPT học tiếp vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, học nghề chiếm tỷ lệ 48%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 05-NQ/TU; Nghị quyết số 02-NQ/TU mà đơn vị đã triển khai trong thời gian vừa qua.   

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Trường đã đạt được; đồng chí đề nghị trong thời gian tới Chi bộ cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh, quan tâm nhiều hơn nữa đến đối tượng học sinh dân tộc thiểu số. Tuyên truyền giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục đạo đức, pháp luật trong nhà trường; tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi một cách có hiệu quả và chất lượng, thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; tích cực phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương để giáo dục đạo đức, duy trì sĩ số học sinh; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu giáo dục và nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh nội trú; tích cực sử dụng các trang thiết bị và đồ dùng dạy học hiện có một cách hiệu quả...


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật