A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy xã Đăk Ruồng: Tổ chức Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII).

Ngày 31/8/2022, Đảng ủy xã Đăk Ruồng tổ chức Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, đảng viên các Chi bộ trực thuộc; Thôn trưởng, Thôn phó.

Quang cảnh Hội nghị.      

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt các chuyên đề nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII): (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.      

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, để sớm đưa các nội dung của nghị quyết nhanh đi vào cuộc sống; đồng thời tuyên tuyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân trong thời gian tới./.     


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện uỷ.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật