A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Đăk Tơ Lung, xã Đăk Tơ Re

Chiều ngày 11-12/5/2022, Đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư, Chủ  tịch UBND huyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình triển khai thực  hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tại xã Đăk Tơ Lung và xã Đăk Tơ Re về tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự  các buổi làm việc có lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, Đảng ủy, chính quyền, ban ngành xã Đăk Tơ Lung và xã Đăk Tơ Re.

Tại buổi là việc đoàn công tác của huyện, được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2022. Đến nay tổng diện tích gieo trồng đạt 53,12% kế hoạch, ban ngành xã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế, Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn 8.064/8.558 con đạt 94,23% kế hoạch; việc phát triển hợp tác xã gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được duy trì; việc thực hiện chỉ tiêu trồng rừng được triển khai đạt chỉ tiêu; Công tác quản lý bảo vệ rừng, lĩnh vực tài nguyên- Môi trường, quản lý sử dụng đất, Chương trình Nông thôn mới được triển khai thực hiện đầy đủ; Lĩnh vực  Văn hóa xã hội, Y tế , giáo dục được triển khai thực hiện thường xuyên; Công tác giảm nghèo,  Lao động và các vấn đề xã hội được quan tâm; Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Ý kiến kiến nghị 

Tại buổi làm việc các phòng ban ngành huyện đã có nhiều ý kiến tham gia về các lĩnh vực như: Việc quản lý diện tích rừng, quản lý đất đai trên địa bàn; việc quản lý khoán sản, các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao…

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã Đăk Tơ Lung  tiếp tục quản lý tốt diện tích đất sản xuất của người dân trên địa bàn, tuyền truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng năng xuất vào canh tác, chăn nuôi phát triển đàn gia súc tại địa phương. Quản lý tốt diện tích đất ở, đất sản xuất, đảm bảo người dân trên địa bàn có đủ diện tích đất để sản xuất. Đối với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới  nâng cao, xây dựng các tiêu chí thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS, đồng chí đề nghị các phòng ban ngành huyện phối hợp với xã, có kế hoạch thực hiện cụ thể từng tiêu chí để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nông thôn mới nâng cao đạt kế hoạch  đề ra.

*/ Tại xã Đăk Tơ Re báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2022 thể hiện: Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 3.549,33 ha/3.780,23 ha, ước đạt 93,89%KH. chỉ đạo các ban ngành xã, BQL các thôn làm tốt công tác vận động nhân dân tiếp tục thu hoạch sắn và lúa vụ Đông xuân 2021-2022 và chăm sóc tốt các loại cây trồng, đảm bảo tiết kiệm nước tưới trong mùa khô. Tiếp tục thực hiện xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng đối với những chỉ tiêu không đạt, Tổ chức đăng ký thực hiện mô hình lúa hữu cơ ST24 tại cánh đồng Đak Pơ Kong, quy mô 5,3 ha/30 hộ. Tổng đàn gia súc, gia cầm 17.928 con/18.026 con, ước đạt 99,46%KH; Diện tích nuôi trồng thủy sản 4,7 ha, sản lượng thủy sản 8,5 tấn, ước đạt 41%KH.Công tác QLBVR, PCCCR, Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được triển khai thực hiện thường xuyên; Tổ chức thành công Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới đầu xuân Nhâm Dần 2022 và Lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai xây dựng các tiêu chí thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS theo Quyết định số 147/QĐ- UBND ngày 28/03/2022 của UBND Tỉnh Kon Tum được triển khai thực hiện. Về giáo dục Dân số, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Văn hóa thể dục - Thể thao - Thông tin truyền thông, Lao động và các vấn đề xã hội triển khai thường xuyên; Công tác cải cách hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện kịp thời, Công tác Quốc phòng-An ninh được giữ vững.

Buổi làm việc được nghe các phòng ban ngành, trao đổi về một số vấn đề như: Công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác thu thuế, công tác phòng chống thiên tai,  tuyên truyền vận động người dân tiêm vắc xin Covid-19 mũi tăng cường....

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Võ Văn Lương đề nghị xã: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Tăng cường công tác nhà nước về đất đai, quản lý chặt chẽ về đất đai không có trường hợp phát sinh về hành lang đường bộ, lấn chiếm đất đai; tăng cường công tác kiểm tra về tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư; Triển khai có hiệu quả 3 lĩnh vực đột phá, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng thôn Đak Jri thành thôn DTTS nông thôn mới vào cuối năm 2022. /.


Tác giả: Y Nhàn- Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật