A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4

Sáng ngày 26/4, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã phối hợp Phòng Dân tộc huyện Kon Rẫy tổ chức bỗi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 theo Đề án 771 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 70 học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Quang cảnh bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4

Trong quá trình tập huấn, các học viên được được tiếp thu các chuyên đề về: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bỗi dưỡng kiến thức dân tộc không chỉ giúp cho các cán bộ, công chức viên chức về kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc  mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Dự kiến ngày 28/4/2021 sẽ kết thúc lớp tập huấn.


Tác giả: Lâm Hiền – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật