A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2023

Chiều ngày 24/02/2023, Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy phối hợp với các cơ quan Tham mưu, giúp việc Huyện ủy tổ chức Bế giảng lớp dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2023.

Trao giấy chứng nhận cho học viên

Dự Lễ Bế mạc có đồng chí Đinh Văn Quang – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan giúp việc Huyện ủy và 56 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cở sở thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn và Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự huyện. 

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 20/02/2023 - 24/02/2023) các học viên sẽ được báo cáo viên, giảng viên của huyện truyền đạt các chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; Công tác tư tưởng tổ chức cơ sở Đảng; Công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng; Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Giáo dục lịch sử Đảng của địa phương - Lịch sử Đảng bộ huyện Kon Plông và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được Trung tâm Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận cho học viên, trong đó có 4 đồng chí đạt loại giỏi; 45 đồng chí đạt loại khá và 7 đồng chí đạt trung bình.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên nắm được đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của chi bộ, chi uỷ, công tác của người Bí thư, Phó bí thư và cấp ủy viên chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và các tổ chức cơ sở đảng…, từ đó vận dụng những kiến thức được học vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và đảm bảo vững chắc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan