A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Sáng ngày 10/4/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong quý I năm 2024, tập thể Ban đại diện, cơ quan NHCSXH, các đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện huyện đã triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương. Giám đốc NHCSXH huyện đã tích cực tham mưu cho Ban đại diện để tổ chức triển khai nhiều giải pháp, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, sự phối hợp của các tổ chức Chính trị - xã hội, chính quyền các cấp đã tập trung mọi nguồn lực để cho vay ngay từ đầu năm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động của NHCSXH huyện được duy trì ổn định, chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững.

Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm cho trên 650 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với tổng số tiền là gần 34 tỷ đồng. Trong đó xây dựng và sửa chữa cải tạo gần 210 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với kinh phí trên 4 tỷ đồng; 160 hộ vay phục vụ sản xuất kinh doanh đối với hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo với kinh phí 11 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm, tạo sinh kế 64 lao động với kinh phí 5 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 217 hộ với số tiền là trên 13 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.

Nhiệm vụ quý II/2024 là tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, góp phần mục tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện, năng lực quản lý, chỉ đạo hoạt đông tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt các thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã. Thực hiện nghiêm túc chế độ hội, họp theo quy chế hoạt động. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chỉ thị, quyết định và kế hoạch đối với tín dụng chính sách, xã hội. Phấn đấu thu lãi hàng tháng đạt 100%; tỷ lệ giao dịch tại xã bình quân đạt 98% trở lên; thu nợ đến hạn đạt trên 90%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15%/tổng dư nợ; đẩy mạnh công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách mới đến các cấp, các ngành và nhân dân biết để thực hiện và giám sát. Chủ động báo cáo với Huyện ủy, HĐND, UBND về tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ.


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật