A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ-Góp phần giữ gìn bình yên thôn làng

Nhận định tình hình, các thuận lợi, khó khăn đối với công tác thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn xã. Công an xã Dawk Tơ Lung đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của Công an huyện Kon Rẫy, tích cực tham mưu Đảng ủy - UBND xã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở như: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, người có uy tín, …Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi CBCS trong công tác quản lý địa bàn, nắm người, nắm hộ, nắm đối tượng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp VK,VLN, CCHT.

Công an xã thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi các già làng trên địa bàn xã để tuyên truyền các chủ trương chung của ngành Công an về đảm bảo ANTT

Là một xã vùng núi, với 681 hộ - 2690 nhân khẩu, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 96% dân số toàn xã. Nhân dân trên địa bàn có nền kinh tế phụ thuộc vào việc canh tác nông nghiệp tại các nương, rẫy giáp rừng. Tình hình ANTT trên địa bàn xã thời gian qua tuy chưa có nhiều diễn biến phức tạp nhưng còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn như: một bộ phận nhân dân vẫn còn thói quen sử dụng các loại súng để săn bắn, bảo vệ mùa màng, một số vũ khí quân dụng còn được cất giữ làm kỷ vật chiến tranh và vấn đề mua bán vũ khí tự chế trên mạng xã hội….

Một số vũ khí Công an xã đã thu hồi trong thời gian qua

Trong năm 2021 vừa qua, Công an xã đã tiếp nhận 12 vũ khí, gồm: 01 vũ khí quân dụng, 04 súng hơi, 03 súng tự chế bắn đạn thể thao, 02 súng tự chế bắn đạn hoa cải; 01 súng hơi cồn; 01 cây kiếm. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an xã đã tiếp tục thu hồi 08 vũ khí, gồm: 01 linh kiện vũ khí quân dụng, 01 súng tự chế bắn đạn hoa cải, 01 súng hơi và 05 súng hơi cồn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hơn nữa đối với công tác thu hồi VK, VLN, CCHT, Công an xã đã tiếp tục duy trì triển khai phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời đã tổ chức cho 08/08 thôn, 100% số hộ trên địa bàn ký cam kết không những tự giác giao nộp mà còn không mua bán, tàng trữ, sử dụng và cung cấp cho chính quyền và cơ quan Công an những thông tin có giá trị về những trường hợp cố tình tàng trữ, không giao nộp  góp phần giữ bình yên cho thôn làng./.


Tác giả: Nguyễn Trường Minh Công an xã Đăk Tơ Lung

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật