A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2024

Chiều 15/4, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện Kon Rẫy (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Thu Hồng - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự có đồng chí Huỳnh Minh Trung – HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đại diện một số phòng ban có liên quan và cấp ủy- chính quyền các xã, thị trấn.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên tổ chức hướng dẫn, quán triệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Quyết định số 150/QĐ-TTg, ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân trong huyện thu thập thông tin về mộ liệt sĩ và liệt sĩ hy sinh trên địa bàn huyện để phục vụ cho công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ.

Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nói chung, cũng như việc cung cấp thông tin, dẫn đường cho lực lượng khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ nói riêng ngày càng được nâng cao. Kết quả, trong năm qua, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức được 02 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các xã Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung nhưng chưa phát hiện hài cốt.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục triển khai công tác giáo dục nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức chính trị-xã hội, quần chúng nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc mộ liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động cất bốc, quy tập, an tang, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ chặt ché, chu đáo, đúng ghi thức theo quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện. Đề xuất bổ sung các trang bị, phương tiện phục vụ cho công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ./.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật