A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: tăng cường triển khai thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP  ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy  định  về  định  danh  và  xác  thực  điện  tử; Quyết  định  số  06/QĐ-TTg  ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06 của Chính phủ)và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06  của Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VneID)

Trong  thời  gian  qua,  các  cơ  quan,  đơn  vị,  địa  phương  đã  tích  cực  tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VneID); các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID bước đầu đã được  người  dân  tiếp  cận,  ứng  dụng  trong  cuộc  sống  hàng  ngày,  như:  sử dụng thông tin về cư trú, thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ cá nhân đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự, khai báo y tế thông qua ứng dụng VNeID... góp phần thúc đẩy phát triển công dân số, phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.Tuy nhiên, theo thống kê đến ngày 31/5/2023, trên địa bàn huyện chỉ mới thu nhận 6.938trường hợp(hồ sơ mức 1 là 578, mức 2 là 6.360)và kích hoạt 2.901

2 tài khoản định danh điện tử(tài khoản mức 1 là 137, tài khoản mức 2 là 2.764),chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra(đạt 14% so với chỉ tiêu).

Nhằm thực hiện Công văn số 1486/UBND-NC ngày 23/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường triển khai thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh; nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân trong công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

Các phòng, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tăng cường quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh,  huyện về  thực  hiện  Đề  án 06  của  Chính  phủ  trên  địa  bàn huyện. Chỉ đạo100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... trong cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần gương mẫu triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt tài khoản định danh điện tử và kích hoạt thành công ứng dụng VNeID Mức độ 2 (hoàn thành trước ngày 20/6/2023); tích cực sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID trong giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè và Nhân dân trên địa bàn cùng thực hiện.

Đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính:Yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải nắm vững cách thực hiện và hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào các cổng dịch vụ công và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho việc xuất trình các loại giấy tờ vật lý trong thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã chỉ đạo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn, các tổ chức chính trị-xã hội tại cơ sở, Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp với lực lượng Công an thực hiện chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được giao. Phấn đấu đến ngày 15/7/2023 đăng ký, kích hoạt được 20.969 tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện. /.

 


Tác giả: Y Nhàn ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật