A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy trong công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 Ngày 13/6/2022, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Đinh Văn Quang - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy trong công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Đảng ủy Công an huyện.

Quang cảnh buổi làm việc. 

Đảng ủy Công an huyện là loại hình Đảng bộ thuộc lực lượng vũ trang, gồm có 05 chi bộ trực thuộc (chi bộ Xây dựng lực lượng; chi bộ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; chi bộ Điều tra tổng hợp; chi bộ An ninh; chi bộ Cảnh sát thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp) với 58 đảng viên hiện đang sinh hoạt và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội (Chi đoàn Công an huyện; Hội Phụ nữ).

Qua báo cáo của Đảng ủy Công an huyện và kiểm tra thực tế cho thấy công tác công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là việc làm thường xuyên, liên tục, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; có nhiều hình thức, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo phù hợp, hiệu quả, nhất là trong điều kiện tác động bởi đại dịch Covid-19; cơ sở vật chất và các trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị hoàn thành việc triển khai nghị quyết đảm bảo theo kế hoạch. Nhằm tăng cường công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp có hiệu quả, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, Đảng ủy Công an huyện đã xây dựng các Chương trình, Kế hoạch như: (1) Chương trình số 01-CTr/ĐUCA, ngày 28/5/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Chương trình số 02-CTr/ĐUCA, ngày 10/12/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Chương trình số 03-CTr/ĐUCA, ngày 03/11/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Kế hoạch số 09-KH/ĐUCA, ngày 02/11/2020 về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; (5) Kế hoạch số 13-KH/ĐUCA, ngày 09/11/2020 về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; (6) Kế hoạch số 17-KH/ĐUCA, ngày 07/12/2020 về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; (7) Kế hoạch số 19-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2021 về tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai đến tất cả các đảng viên, CBCS trong toàn Đảng bộ; bên cạnh đó, đã tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung các Nghị quyết và Chương trình hành động tới các chi bộ trực thuộc, chi bộ Công an các xã, thị trấn. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đảng viên, CBCS trong toàn Công an huyện, tập trung tuyên truyền về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), chiến công, thành tích, gương người tốt, việc tốt của lực lượng công an nhân dân (CAND). Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực trong việc đăng tải nội dung tin, bài về việc tổ chức các hội nghị trên các trang thông tin điện tử của huyện, của tỉnh và trang Fan page “Cờ đỏ sao vàng” và trang Zalo của Công an huyện.

Nhìn chung việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tiến hành nghiên túc, chất lượng, đảm bảo yêu cầu về thời gian; cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị tham gia học tập, quán triệt khá đầy đủ, nghiêm túc. Việc tổ chức học tập, quán triệt có nhiều đổi mới; sau quán triệt các nội dung Nghị quyết tại hội trường, phân tổ thảo luận; sau khi được học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết 100% cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định. Bám sát từng nội dung của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đơn vị đã kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với thực tế; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực chuyên môn và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.    

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Đảng ủy Công an huyện trong thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy Công an huyện, người đứng đầu cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sâu rộng, dưới nhiều hình thức và phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục đổi mới cách thức quán triệt, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, nhất là việc kiểm tra các chi bộ trực thuộc, qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra./.

                                                                                    


Tác giả: Tin, ảnh: Trần Quốc Vy ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật