A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Ngày 14/9/2021, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QPAN) huyện Kon Rẫy đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 (khóa 18) năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng có 55 người, là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong công đồng dân cư trên địa bàn huyện.

Quang cảnh  lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 13-16/9) 55 học viên đối tượng 4 sẽ được truyền đạt 8 chuyên đề cơ bản về: Nội dung cơ bản của Luật QPAN, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ; Vấn đề dân tộc tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá Cách mạng trên địa bàn quân khu 5; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng, tôn giáo  và nghị định 162-NĐ/CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về; Tổ chức phản động Fulro và âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây nguyên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Qua lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 (khóa 18) năm 2022, nhằm giúp học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QP&AN, sẵn sàng làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. /.


Tác giả: Y Nhàn ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật