A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến tông kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Sáng 27/2, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác GDQP&AN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh tại huyện Kon Rẫy

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện và có đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành, các thành viên Hội đồng GDQP&AN huyện.

Năm 2023, công tác GDQP&AN được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Hội đồng GDQP&AN tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện đồng bộ công tác GDQP&AN từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả việc bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch; nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, ngày càng giàu mạnh.

Trong năm 2024, Hội đồng GDQP&AN tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện công tác GDQP&AN một cách toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, nội dung tập trung phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật GDQP&AN và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm chất lượng, nhất là đối với Hội đồng GDQP&AN cấp huyện, cấp xã; phát huy năng lực của cơ quan thường trực Hội đồng trong việc tham mưu xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác GDQP&AN trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện tốt việc rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ, đảng viên thuộc diện phải bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo quy định; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, phấn đấu trong nhiệm kỳ công tác 100% cán bộ phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN tương ứng với chức danh cán bộ; tăng cường triển khai thực hiện công tác phổ biến kiến thức quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương, cơ sở và trình độ nhận thức của từng đối tượng được GDQP&AN; phối hợp chỉ đạo, theo dõi các trường THPT, trung cấp, đại học tổ chức GDQP&AN cho học sinh, sinh viên theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ,TB&XH.


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật