A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2023

Ngày 28/8/2023, Ban thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Kon Rẫy tổ chức mở lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho 100 cán bộ đối tượng 4 là Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn huyện.

Quang cảnh cập nhật bồi dưỡng kiến thức

Trong thời gian 1 ngày các học viên được học tập, nghiên cứu 3 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, An ninh gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

 Trên cơ sở cập nhật bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, giúp các học viên có thêm kiến thức để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay./.


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện).

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật