A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Sáng ngày 19/11/2021, Hội đồng giáo dục quân sự và an ninh (GDQPAN) huyện tổ chức bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 (khóa17) năm 2021.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Sau 4 ngày (16- 19/11) các học viên được bồi dưỡng nội dung trọng tâm về công tác quốc phòng, an ninh như: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, luật GDQPAN, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Vấn đề Dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5.;Tổ Chức phản động Fulro và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.

Kết thúc nội dung chương trình khóa học, Hội đồng giáo dục quân sự và an ninh đã tiến hành đánh giá, xếp loại kết quả học tập theo đó, có 12 học viên đạt loại giỏi, 30 học viên đạt loại khá. Sau lớp học, các học viên sẽ nghiên cứu,vận dụng kiến thức đã học gắn với từng vị trí công tác và thực tiễn ở từng đơn vị, địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.


Tác giả: Y Nhàn (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật