A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyệt đối không ban hành quy định, TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh trái quy định

Là yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 2799/UBND-KTTH ngày 28/8 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

 

Theo đó, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa một cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh và TTHC trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Tuyệt đối không ban hành mới các quy định, TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh trái quy định, làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian không cần thiết cho doanh nghiệp, người dân.

Giám sát chặt chẽ việc giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử, bảo đảm đúng thời gian quy định. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, công chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà; kịp thời thay thế hoặc điều chuyển công chức năng lực yếu, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cũng tại văn bản trên, UBND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực.

Thành Hưng


Nguồn:baokontum.com.vn Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật