A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kho bạc nhà nước Kon Rẫy: Triển khai dịch vụ thanh toán tự động các khoản chi tiền điện, nước và dịch vụ viễn thông

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trên cơ sở chuyển đổi phương thức quản lý hành chính truyền thống sang phương thức vừa quản lý, vừa phục vụ và cung cấp dịch vụ; nghiên cứu, phát triển các dịch vụ kho bạc mới đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã nghiên cứu, triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản uỷ quyền của đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) tại tất cả các đơn vị KBNN từ ngày 27/4/2023.

 Giao dịch viên KBNN Kon Rẫy thảo luận quy trình thanh toán tự động

Quyết định số 2286/QĐ-KBNN, ngày 21/04/2023 của KBNN về việc ban hành quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo văn bản ủy quyền của đơn vị SDNS

Nguyên tắc và qui trình thực hiện dịch vụ

Theo Quyết định số 2286/QĐ-KBNN, dịch vụ này thực hiện thanh toán tự động các khoản chi điện, nước của đơn vị SDNS cho các nhà cung cấp dịch vụ có phối hợp thu hộ tiền điện, nước qua Vietinbank (gồm trụ sở chính và toàn bộ chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc) và thanh toán tự động khoản chi cước dịch vụ viễn thông (bao gồm dịch vụ điện thoại cố định trả sau; dịch vụ truy cập internet cố định hàng tháng trả sau; dịch vụ điện thoại di động trả sau đứng tên đơn vị SDNS) của đơn vị SDNS cho Chi nhánh VNPT (bao gồm trung tâm kinh doanh và các đơn vị trực thuộc khác của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông) theo văn bản ủy quyền của đơn vị SDNS cho KBNN.

Qui trình thực hiện:

- Đơn vị SDNS lập văn bản ủy quyền thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ điện, nước, viễn thông gửi KBNN nơi giao dịch.

- KBNN nơi giao dịch tiếp nhận và xử lý văn bản ủy quyền thanh toán của đơn vị SDNS theo quy trình. Hệ thống tự động căn cứ vào văn bản ủy quyền và kiểm tra số dư tài khoản của đơn vị SDNS, định kỳ thanh toán tự động cho nhà cung cấp dịch vụ điện, nước và VNPT-Vinaphone theo đúng Bảng kê sử dụng dịch vụ trong tháng do VietinBank (thu hộ các khoản chi điện, nước) gửi KBNN, do VNPT Vinaphone (đối với các khoản chi dịch vụ viễn thông) gửi KBNN. 

- Sau khi trích tài khoản của đơn vị SDNS mở tại KBNN thanh toán thành công cho nhà cung cấp dịch vụ, hệ thống sẽ tự động lập và gửi giấy báo nợ cho đơn vị SDNS. 

Chức năng trao đổi dữ liệu về dịch vụ giữa đơn vị SDNS - KBNN - Vietinbank - Nhà cung cấp dịch vụ được thực hiện qua Cổng trao đổi dữ liệu tích hợp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Tất cả các giao dịch điện tử chuyển từ KBNN đến VNPT Vinaphone hoặc VietinBank và các giao dịch điện tử từ VNPT Vinaphone hoặc VietinBank đến KBNN đều được ký chữ ký số theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Lợi ích của dịch vụ

Dịch vụ góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN và mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Ngân sách nhà nước không phải chi trả phí thanh toán cho các ngân hàng. KBNN giảm được khối lượng công việc, giảm thiểu được thời gian xử lý các nghiệp vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ tiết kiệm được chi phí nhân lực, thời gian tổ chức thu tiền. Các đơn vị SDNS hàng tháng không phải lập, gửi chứng từ thanh toán các khoản dịch vụ điện, nước, viễn thông đến KBNN.

Tình hình triển khai thực hiện tại KBNN Kon Rẫy

Thực hiện công văn số 2344/KBNN-CNTT, ngày 25/04/2023 của KBNN về việc triển khai diện rộng chương trình, quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị SDNS. KBNN Kon Rẫy đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt dịch vụ này trên địa bàn. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nhất là về ích lợi mà dịch vụ mang lại; tổ chức nghiên cứu qui trình thực hiện, hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị SDNS thực hiện các bước theo qui trình; giải đáp một số câu hỏi và hướng dẫn một số tình huống thường gặp; hướng dẫn phương thức đối chiếu và xử lý sai sót trong quá trình thực hiện.

 KBNN Kon Rẫy triển khai thực hiện dịch vụ theo qui định từ ngày 27/4/2023. Đến nay, có 55/69 (80%) đơn vị SDNS đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ, trong đó: 45 đơn vị (82%) đang thực hiện lập văn bản ủy quyền, 10 đơn vị (18%) đã thực hiện thanh toán dịch vụ thành công. Qua kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng kê, các bút toán tự động trên hệ thống TABMIS, giấy báo nợ gửi đơn vị SDNS, số liệu thanh toán của từng đơn vị hiện chưa ghi nhận lỗi, sai sót hay vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện.  

KBNN Kon Rẫy đang tích cực thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị SDNS về dịch vụ. Dự kiến đến hết tháng 6/2023 toàn bộ các đơn vị SDNS trên địa bàn có giao dịch qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN sẽ tham gia dịch vụ này./.

 


Tác giả: Đinh Văn Ký (KBNN Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật