A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Đăk Tơ Lung: Thực hiện tốt công tác TTHC trên môi trường điện tử

Từ đầu năm đến nay, xã Đăk Tơ Lung đã chú trọng công tác thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đạt nhiều kết quả quan trọng.

 

Bộ phận một cửa xã Đăk Tơ Lung

Từ đầu năm đến nay số lượng thủ tục hành chính đã đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận một cửa xã 123 TTHC. Trong đó, thủ tục hành chính ở mức độ 3 là:16/19 TTHC; mức độ 4 là: 9/48 TTHC, mức độ 1, 2 là: 56 TTHC. Qua đó đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính phát sinh thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đều được cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh một cách kịp thời.

Bên cạnh đó, việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; số hóa kết quả thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích để người dân, doanh nghiệp thực hiện, phát huy vai trò hướng dẫn trực tiếp của công chức tại Bộ phận một cửa để giúp công dân tạo tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trong năm 20222147/2387 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 89,95%.

Đồng thời việc sử dụng chữ ký số trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia để chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, nhằm giúp người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính. Số hồ sơ giao dịch về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trong năm 2022 là: 2008 hồ sơ./.

                                         


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật