A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: làm tốt công tác giải quyết cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần giảm các TTHC và thời gian đi lại của các tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã thực hiện đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Trong 6 tháng đã tiếp nhận 2.318 hồ sơ, đã giải quyết 2.258 hồ sơ, hiện đang giải quyết trong hạn 60 hồ sơ. 

Bên cạnh đó, việc niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ nội dung hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan, đơn vị địa phương cũng được chú trọng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện./.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật