A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Đăk Kôi làm tốt công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022

Nhằm triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từ đầu năm đến nay UBND xã Đăk Kôi đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng với yêu cầu phục vụ cho người dân trên địa bàn.

Việc giải quyết thủ tục hành chính và việc tuân thủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan cũng được triển khai quyết liệt đồng bộ: Kết quả giải quyết TTHC (Từ 01/01/2022 đến 10/8/2022): Tiếp nhận giải quyết TTHC  293 hồ sơ Trong đó: Lĩnh vực chứng thực 158 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch 135 hồ sơ.  (Giải quyết hồ sơ trực tuyến là 05 hồ sơ, giải quyết hồ sơ trực tiếp là 288 hồ sơ), Đặc biệt là Số đã giải quyết trước hạn 288, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là 04 bản

Theo đánh giá, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, công dân không phải đi lại nhiều lần, thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức nắm bắt khi có nhu cầu liên hệ công tác. /.


Tác giả: Y Nhàn – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật