A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa dụng chữ ký số tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện chữ ký số để số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết  thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đăng ký và cấp chữ ký số cho công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.

Qua đó, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã cấp cho 45 chữ ký số cho cho công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (9 chữ ký) và các xã, thị trấn để phục vụ cho công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại đơn vị mình. Bên cạnh đó UBND huyện tiếp tục quán triệt cho cán bộ công chức của cơ quan đơn vị để  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới./.


Tác giả: Y Nhàn ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan