A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành quy chế văn hóa công sở của cán bộ công chức viên chức trên địa bàn.

Trong tháng 9/2022, Phòng Nội vụ huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở tại 10 đơn vị phòng, ban cơ quan và các xã cụ thể như: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Dân tộc; UBND xã Tân lập, UBND xã Đăk Kôi; UBND xã Đăk Tơ Lung; UBND xã Đăk Pne; UBND xã Đăk Tờ Re và UBND xã Đăk Kôi.

Qua các đợt kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các đơn vị. Nhìn chung cán bộ chức chức viên chức đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở đề ra./.


Tác giả: Y Nhàn (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật