A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Kon Rẫy: Triển khai thực hiện tốt cải cách hành chính

Nhằm thực thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Kon Rẫy giai đoạn 2023-2030.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong tháng 2/2023, UBND huyện Kon Rẫy tập trung triển khai, chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn cập nhật kịp thời  về công tác cải cách thủ tục hành chính và niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ các văn bản liên  quan thủ tục hành chính đến từng ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý tại trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và công khai trên trang thông tin điện tử của huyêṇ, dựa trên các quyết định công bố danh mục TTHC của UBND tỉnh; Đồng thời niêm yết công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức tại trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của huyêṇ, đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện.

Cũng trong tháng 2/2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã thực hiện đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, qua đó đã tiếp nhận 1.352 hồ sơ, đã giải quyết 1.330 hồ sơ, và hiện đang giải quyết 22 hồ sơ.

Bên cạnh đó, việc ban hành kế hoạch kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính và việc chấp hành quy chế văn hoá công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2023 cũng được triển khai thường xuyên./.


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật