A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; đánh giá thực trạng môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của huyện Kon Rẫy năm 2021.

Chiều ngày 28/7/2022, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; đánh giá thực trạng môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của huyện Kon Rẫy năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, UBNTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá, phân tích và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị làm ảnh hưởng đến đến Chỉ số CCHC năm 2021 của huyện; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện;  Báo cáo đánh giá thực trạng môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của huyện năm 2021 và công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện.

Báo cáo đánh giá, phân tích và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị làm ảnh hưởng đến đến Chỉ số CCHC năm 2021 của huyện; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện. Trong đó, năm 2021 tổng số điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần UBND huyện đạt được là 81,45/95 điểm; Trong đó đối với Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính UBND huyện đạt 19,49/23 điểm; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt được 9/9 điểm. Cải cách thủ tục hành chính đạt được 11,48/12 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đạt được 07/8 điểm; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được 10,5/11 điểm; Cải cách tài chính công đạt được 6,5/10 điểm; Hiện đại hóa nền hành chính đạt được 10,48/15 điểm; Việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính đạt được 7/7 điểm

Đối với  kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính  các xã, thị trấn năm 2021 đạt từ 77,5 đến 81,4/95 điểm đạt loại tốt; Riêng thị trấn Đăk Rve đạt 62,12/94 điểm (Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị 66,09 điểm), xếp loại Khá.

Tại hội nghị còn được nghe báo cáo đánh giá thực trạng môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của huyện năm 2021 và công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị tiến hành thảo luận về cải cách hành chính huyện, những kết quả đạt được và mặt hạn chế trong năm 2021, đồng thời đề ra nhiệm vụ thực hiện tốt hơn nữa cải cách hành chính, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Nhằm chấn chỉnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đối với Chỉ tiêu phấn đấu năm 2022: Về chỉ số cải cách hành chính tiếp tục giữ vững phấn đấu đạt và vượt so với kết quả năm 2021; Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, ngành,đơn vị, địa phương cụ thể về chỉ số cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để khắc phục những hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện các nội dung tiêu chí năm 2022; Đối với báo cáo giải trình, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến kết quả các chỉ số DDCI năm 2021 của huyện. Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để khắc phục những hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện các nội dung tiêu chí năm 2022; Đồng thời thường xuyên liên hệ với các cơ quan liên quan để tìm hiểu, chủ động tham mưu các giải pháp trong thực hiện chỉ số DDCI. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá và thực hiện các chỉ số DDCI. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế năm 2021 và giải pháp thực hiện các nội dung tiêu chí năm 2022./.


Tác giả: Y Nhàn- Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật