A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn về việc đảm bảo chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh là tối thiểu 80% TTHC được cung cấp dưới dạng dụng dịch vụ công trực tuyến, tối thiểu 80% dụng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp dưới dạng dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo danh mục TTHC đến các sở, ban ngành ở 03 cấp trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thúc đẩy hiệu quả sử dụng dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương ưu tiên giải quyết sớm hạn đối với các hồ sơ nộp bằng hình thức dụng dịch vụ công trực tuyến; rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp cần căn cứ vào nội dung tại Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh, ngày 11/ 7/ 2023 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh để thực hiện lập danh mục dụng dịch vụ công trực tuyến đang tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và được áp dụng chính sách về phí và lệ phí./.

Cát Tiên – Đức Thắng


Nguồn:https://kontumtv.vn Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật