A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ họp phiên thứ năm

Sáng 19/7, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ (viết tắt là Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ năm bằng hình thức trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. Cùng dự có đồng chí Trần Lưu Quang- Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tham dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC huyện.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Chỉ đạo đã thành lập “Tổ công tác của Ban Chỉ đạo về kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)” nhằm kịp thời rà soát, nắm bắt, tổng hợp tình hình sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, mã số định danh cá nhân trong giải quyết TTHC gắn với việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật Cư trú năm 2020.

Theo thống kê, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 178 văn bản và các địa phương ban hành 2.054 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ đề ra 845 nhiệm vụ và UBND các tỉnh, thành phố đề ra 3.003 nhiệm vụ. Tính đến ngày 21/6, các bộ, ngành Trung ương hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt 35,03% và UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành 1.384 nhiệm vụ, đạt 46,09% so với kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm nay, Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương mình.

Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Trên cơ sở đó, chủ động ban hành hoặc đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Các bộ, ngành, địa phương tập trung chuyển đổi số theo lộ trình của Chính phủ; khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác triển khai thực hiện CCHC của chính quyền các cấp trong cả nước. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC thật cụ thể, thiết thực, góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ làm công tác CCHC các cấp, đổi mới công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của toàn dân về CCHC. Đặc biệt, ưu tiên rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC của các cấp nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế cho xã hội, rà soát lại chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp để thực hiện CCHC được tốt hơn.


Tác giả: Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật