STT Tên Tải về
1 Kế hoạt tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Báo cáo UBND-huyện-kết quả giải quyết-ý-kiến-kiến-nghị-cử-tri-trước và sau Kỳ họp thứ 5, Khóa XV
3 dự thảo TB nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành Kỳ họp chuyên đề lần VI HĐND huyện
4 Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề VI, HĐND huyện khoá XV
5 Thông báo lịch trực tiếp công dân ngày 12 năm 2023
6 TB về thay đổi thành phần tiếp công dân ngày 25 năm 2023 (1)
7 Thông báo lịch tiếp công dân ngày 25 năm 2023
8 Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ V Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
9 Công văn v/v TXCT sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XV
10 Phụ lục 02 (Các ý kiến thông tin, giải trình)
11 Phụ lục 01 (Các ý kiến đã giải quyết xong)
12 Báo cáo-UBND-huyện-trả-lời-ý-kiến-Cử-tri-trước-Kỳ-họp-thứ-5-2022
13 Báo cáo-UBND-huyện-kết quả giải quyết-ý-kiến-kiến-nghị-cử-tri-trước và sau Kỳ họp thứ 4, Khóa XV
14 Báo cáo - UBND kết quả giải quyết ý kiến cử tri NK 2016-2021
15 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND huyện
16 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XV
17 Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ III Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
18 Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ II Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
19 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND
20 Công văn V/v chuyển nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV của Bộ NN và PTNT

Tin nổi bật Tin nổi bật