STT Tên Tải về
1 Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ V Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Công văn v/v TXCT sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XV
3 Phụ lục 02 (Các ý kiến thông tin, giải trình)
4 Phụ lục 01 (Các ý kiến đã giải quyết xong)
5 Báo cáo-UBND-huyện-trả-lời-ý-kiến-Cử-tri-trước-Kỳ-họp-thứ-5-2022
6 Báo cáo-UBND-huyện-kết quả giải quyết-ý-kiến-kiến-nghị-cử-tri-trước và sau Kỳ họp thứ 4, Khóa XV
7 Báo cáo - UBND kết quả giải quyết ý kiến cử tri NK 2016-2021
8 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND huyện
9 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XV
10 Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ III Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
11 Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ II Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
12 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND
13 Công văn V/v chuyển nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV của Bộ NN và PTNT
14 Công văn số 3134 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, QH khóa XV
15 Thông báo thời gian, địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện
16 Báo cáo giám sát ý kiến cử tri của TT HĐND huyện
17 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
18 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND
19 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
20 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND

Tin nổi bật Tin nổi bật