A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Đăk Tơ Lung: Làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, ngay từ đầu năm 2022, UBND xã Đăk Tơ Lung đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo bộ phận một cửa, cán bộ phụ trách làm tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, không để hồ sơ quá hạn đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Nhân dân đến làm thủ tục hành chính

Trong năm 2022, bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC  đã tiếp nhận 2387 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông) không có hồ sơ tồn đọng từ năm 2021 chuyển qua.  Kết quả giải quyết đạt 100% số hồ sơ tiếp nhận; không để trường hợp nào quá hạn.

Với việc thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương đã phần nào giúp cho người dân giảm bớt thời gian đi lại nhiều lần, đồng thời góp phần phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

                                         


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật