Tiêu đề văn bản Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ Tịch Hội đồng nhân dân Xã Đăk TơLung huyện Kon Rẫy, nhiệm kỳ 2021-2026
Số hiệu 09 /TB-TTHĐND Cơ quan ban hành HĐND Xã Đăk Tơ Lung
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/12/2022
Ngày hiệu lực 22/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông Báo Người ký A Nhẽ
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật