Tiêu đề văn bản Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số hiệu 36 /NQ-HĐND Cơ quan ban hành HĐND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết Người ký Nguyễn Quang Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan