Tiêu đề văn bản Nghị quyết kết quả giám sát về công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện
Số hiệu 41 /NQ_HĐND Cơ quan ban hành HĐND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết Người ký Nguyễn Quang Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật