Tiêu đề văn bản Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Kon Rẫy (lần 3)
Số hiệu 34 /NQ-HĐND Cơ quan ban hành HĐND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết Người ký Nguyễn Quang Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan