Tiêu đề văn bản Thông báo Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án Sửa chữa đường (ĐH22) điểm đầu thị trấn Đăk Rve ... tại Km 6+719
Số hiệu 02 /TB-HĐBT Cơ quan ban hành Hội đồng BT, HT & TĐC
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/01/2023
Ngày hiệu lực 04/01/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Hùng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án Sửa chữa đường (ĐH22) điểm đầu thị trấn Đăk Rve đến ranh giới giữa Kon Tum và tỉnh Gia Lai -Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH22, huyện Kon Rẫy đoạn Cầu bê tông tại Km 6+719

Văn bản liên quan