Tiêu đề văn bản Thông báo thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
Số hiệu 133 /TB-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực 28/11/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông Báo Người ký Nguyễn Văn Chiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Thông báo Thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2022

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật