Tiêu đề văn bản Thông báo phân công lịch trực Bộ phận một cửa huyện tháng 12 năm 2022
Số hiệu 36 /TB-VP Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông Báo Người ký Trần Khắc Hà
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan