Tiêu đề văn bản Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện năm 2022
Số hiệu 54 /TB-MTTQ-BTT Cơ quan ban hành UBMTTQVN huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông Báo Người ký Huỳnh Minh Trung
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật