Tiêu đề văn bản Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội,dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
Số hiệu 1340 /QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Võ Văn Lương
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan