Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy Chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (sửa đổi, bổ sung)
Số hiệu 50 /QĐ-MTTQ Cơ quan ban hành UBMTTQVN huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Đinh Thị Anh
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật