Tiêu đề văn bản Kết luận thanh tra Việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Đăk Tơ Lung,...
Số hiệu 05/KL-TTr Cơ quan ban hành Thanh tra huyện
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kết luận Người ký Cao Xuân Tân
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

KẾT LUẬN THANH TRA Việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật tại UBND xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật