Tiêu đề văn bản Kế hoạch Triển khai đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Số hiệu 62/KH-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan