Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện nội dung 2 Tiểu dự án 1: phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong Dựán 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia... và miền núi năm 2023
Số hiệu 27/KH-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Đinh Thị Hồng Thu
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan