Tiêu đề văn bản Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước huyện Kon Rẫy năm 2023
Số hiệu 08 /KH-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Nguyễn Văn Thủy
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật