Tiêu đề văn bản Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 23/NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính Trị "Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
Số hiệu 29-HD/BTGHU Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực 20/02/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Hướng dẫn Người ký Trần Đình Trung
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan