Tiêu đề văn bản Công văn Về việc đôn đốc xây dựng và gửi phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025
Số hiệu 10 /TCKH Cơ quan ban hành Phòng Tài chính - Kế Hoạch
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Xuân Trung
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan