Tiêu đề văn bản Công văn V/v triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Số hiệu 05 /TCT Cơ quan ban hành TCT
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Võ Văn Lương
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan